www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28221&kat=1
Siva Invest ei loobu sadamast ilma hüvitiseta

Kuus aastat Kuressaare jahisadama operaatoriks olnud Siva Invest OÜ pole nõus lõpetama allrendilepingut Kuressaare Jahisadama AS-iga, soovides kohvikupidamisest loobumise eest linnalt hüvitist. Kui suurt, ei oldud nõus esialgu avaldama.

OÜ Siva Invest opereerib jahisadamas 2000. aastal AS-iga Kuressaare Jahisadam sõlmitud allrendilepingu alusel. AS Kuressaare Jahisadam haldab sadamat linnavalitsusega 1999. aastal kümneks aastaks sõlmitud tervikvarade rendilepingu alusel.

Linn hakkab haldama

Aktsiaselts kuulus varem Kuressaare linnavalitsuse ja AS-i Pärnu Sadam kaasomandisse, kuid eelmisel aastal ostis linn pärnakate osaluse välja. Pärast ainuomanikuks saamist otsustas Kuressaare linnavalitsus novembri lõpul tervikvarade rendilepingu üles öelda ja sadama haldamise enda kätte võtta.

“Kuressaare linnavalitsust ei ole rahuldanud AS Kuressaare Jahisadam tegevus sadama haldamisel, navigatsiooni korraldamisel, sadama arendusprojektide läbiviimisel ja sadama väljaehitamisel,” märkis Kuressaare linnavalitsus oma 28. novembri korralduses, millega sadama varad firmalt tagasi nõuti.

Lisaks põhjendas linnavalitsus rendilepingu lõpetamist aktsiaseltsi jätkuvalt viletsa finantsolukorraga, mis ei võimalda sadamat piisavalt hästi majandada ja edasi arendada.

Linnavalitsuse korralduse peale esitas vaide allrentnik Siva Invest OÜ, kes väitis, et “korralduse sisuline põhjendus ja õiguslik alus lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks ei ole omavahel vastavuses, kuna aktsiaseltsi finants-majanduslik seisund ei saaks olla lepingu erakorralise ülesütlemise aluseks.”

Linn keerutab?

Kuressaare endise abilinnapea Aarne Mustise juhitava firma hinnangul oli linnavalitsuse korraldusel hoopis varjatud eesmärk – “nimelt püütakse näiliselt õiguslike vahenditega teha võimatuks sadama opereerimine OÜ Siva Invest poolt”.

Vaide arutelul, mis toimus enne jõule, teatas Aarne Mustis, et rendilepingu ennetähtaegse lõpetamisega peaks kindlasti kaasnema tervikvara allkasutajale OÜ-le Siva Invest õiglane hüvitus.

Ei Mustis ega temaga läbirääkimisi pidav Kuressaare abilinnapea Kalle Koov soovinud Meie Maale öelda, millise summa või täpsete tingimuste üle kõnelused toimuvad.

“Summa osas peame veel läbirääkimisi, nendega jätkame tuleval teisipäeval,” ütle Koov. “Usun, et 1. veebruariks on rendileping poolte kokkuleppel lõpetatud.”

Aarne Mustise hinnangul on siiski olemas võimalus, et Siva Invest jätkab Kuressaare jahisadama kohvikus toitlustusteenuse osutamist.

Mustise kinnitusel täitis Siva Invest jahisadama allrendilepingujärgse arendamise kohustuse jahisadama kohvikukompleksi soetamiseks tehtud investeeringu tegemisega lepingu sõlmimisel aastal 2000.

Linnavalitsus leidis, et firma vaie tuleb jätta rahuldamata, sest AS-i Kuressaare Jahisadam tegevus “on olnud senise lepinguperioodi jooksul puudulik sadama haldamisel, navigatsiooni korraldamisel, sadama arendusprojektide läbiviimisel ja sadama väljaehitamisel”. Ja seetõttu pole lepingut jätkata mõistlik.

Tahab vaid kohvikut

Lisaks märkis linnavalitsus, et 2006. aastal rajati Raiekivi säärele 68 uut ujuvkai kohta, mille haldamist ei ole aktsiaselts võimeline üle võtma, sest Siva Invest ei nõustu Kuressaare Sadama laiendust haldama, firma majandushuvi piirdub vaid sadamahoones oleva kohviku ruumide kasutamisega.

“OÜ Siva Invest ainuke eesmärk on kõrgeima võimaliku tuluga tagasi teenida kuue aasta eest kohviku/köögiseadmetesse tehtud investeering, välistades täielikult Kuressaare Sadama täiendavate halduskulude kandmise ja jahisadama arengusse investeerimise,” on linnavalitsuse seisukoht.

Andres Sepp Meie Maa 12-01-2007