www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=28147&kat=1
Mitmes vallas pere-toetused suurenesid

Mitu Saare maakonna omavalitsust tõstab alanud aastast sünni- või pere-toetusi. Suurim, 5000kroonine sünnitoetus on jätkuvalt Kuressaares ja Torgu vallas, 1. jaanuarist ka Ruhnus.

Ruhnus tõusis 1. jaanuarist laste sünnitoetus seniselt 3000-lt 5000 kroonile. “Mullu sündis meil neli last, uue aasta kohta on raske ennustada,” ütles Ruhnu vallavanem Aare Sünter. “Praegu ette näha väga ei ole, aga ei või iial teada.”

Teiste Ruhnu valla makstavate toetuste suurus jäi vallavanema sõnul samaks. “Päris mitmete toetuste puhul, mis vanasti olid lahti kirjutatud, on asi vabam,” rääkis Sünter. “Nüüd ei ole nii, et prillitoetust peab maksma. Vallavalitsus otsustab – kui vajadus maksmiseks on olemas, siis makstakse, avalduse alusel.”

Muhu vallas kasvas sünnitoetus alanud aastast 2000-lt 4000 kroonile. Valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaaljuht Arvo Vaga andmeil on uue eelarve järgi kasvanud ka mitmed teised toetused. Kui mulluses eelarves oli näiteks ühiselamus elavate õpilaste toetuseks ette nähtud 204 800 krooni, siis tänavuses 255 200 krooni.

Toetused suuremaks

Lümanda asevallavanema, sotsiaalnõunik Aksel-Mihkel Penu sõnul on valla makstava sünnitoetuse suurus alanud aastast 3000 asemel 4000 krooni. Esimesse klassi astuvaid mudilasi toetab vald endise 300 krooni asemel 500 krooniga. Põhikoolilõpetajate toetus kasvas 500 kroonilt 700-le; seni 1000 krooni saanud gümnaasiumi-, ametikooli- ja kõrgkoolilõpetajaid toetab vald 1200 krooniga.

Kärla vallas kasvas sünnitoetus alanud aastast valla sotsiaalnõuniku Greta Vaigu sõnul 2500-lt 4000 kroonile. Oma põhikooli-, gümnaasiumi- ja ametikoolilõpetajaid toetab vald endiselt 500 krooniga.

Linna haridusnõunik Õilme Salumäe andmeil tõuseb esimesse klassi astuvate linnalaste ranitsatoetus tuhandelt kahele tuhandele kroonile. “Vastavalt koalitsioonileppele oli esimene ranitsatoetus lõppenud aastal tuhat krooni, tänavu on kaks tuhat ning järgmisel aastal tuleb kolm tuhat krooni,” ütles Salumäe.

Linnavalitsuse sotsiaalnõuniku Piret Tenno sõnul 5000-kroonist sünnitoetust ega muid peredele mõeldud toetusi esialgsetel andmetel kavas suurendada ei ole.

Leisi vallas tõusis sünnitoetus sotsiaalosakonna juhataja Mari-Anne Tuulingu andmeil mullu septembris tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2000-lt 4000 kroonile. “Plaanime toetust tänavu suurendada,” ütles Tuuling, kelle sõnul on koolilõputoetust kavas tänavu tõsta 700 kroonilt 1000 kroonile.

Kihelkonna valla sotsiaalnõuniku Helme Laidma sõnul on vallal kavas suurendada põhikooli-, gümnaasiumi-, ametikooli- ja kõrgkoolilõpetajatele mõeldud 500-kroonist toetust. “Kuna see on volikogu poolt kinnitamata, ma uut summat veel ei ütleks,” lausus Laidma. “Sünnitoetus on meil paar aastat olnud kaks tuhat krooni ning seda tänavu veel plaanis tõsta ei ole, ehk järgmisest aastast.”

Pöide valla sotsiaalameti juhataja Aili Ansperi sõnul tegi volikogu haridus- ja sotsiaalkomisjon ettepaneku kinnitada 2007. aastal sünnitoetuseks 1000 krooni asemel 2000 krooni, kooli astumise toetuseks 1500 krooni ja gümnaasiumilõpetajale 750 asemel 1000 krooni. “Kuna eelarve on aga veel vastu võtmata, on ka uued toetuse määrad praegu veel kinnitamata,” ütles Ansperi.

Kaarma vallas sünnitoetus ikka 4000 krooni

”Lasterikkad pered on meil alati prioriteet,” ütles Kaarma valla sotsiaalnõunik Liida Kaare. Valla makstava sünnitoetuse suuruseks jääb tema andmeil endiselt 4000 krooni. “Muid peretoetusi maksame vastavalt vajadusele,” ütles Kaare. “Meil ei ole selliseid liigitatud toetusi nagu mõnel pool – prillide- või ranitsatoetused. Meil läheb iga üksik peretoetuse taotlus komisjoni eraldi.”

“Meie peretoetused tõusid juba varem,” märkis Laimjala valla sotsiaalnõunik Ellen Sepp. “Kui mõlemad lapsevanemad on meie vallast, maksame sünnitoetust 3000 krooni, kui vaid üks on meie vallast, siis 2000 krooni.”

Ka Pihtla vallas jäi peretoetuste suurus endiseks. Sünnitoetus on mullu märtsist 3000 krooni. Kooliõpetajaid toetab vald 600 krooniga, laste prilliostu 500 krooniga. “Kooliminekutoetus on 200 krooni lapse kohta, kui peres läheb kooli enam kui kaks last,” ütles valla sotsiaalnõunik Anne Lõhmus.

Orissaare vallas kasvas sünnitoetus 2500-lt 3500 kroonile juba mullu. Läinud sügisest maksab vald esimesse klassi astujatele ka 1000-kroonist ranitsatoetust.

Kooli alustajatele ja lõpetajatele 500 krooni

Salme vallas suurenes enamik peretoetusi aasta tagasi. “Kõik toetused on jaanuaris ülevaatamisel,” rääkis Salme sotsiaaltöötaja Kaia Kuul. “Praegu veel ei tea, kas need tõusevad – eelmise aasta lõpus pole seda nii täpselt arutatud.”

Salme valla makstav sünnitoetus tõusis aasta tagasi 1500 kroonilt 2000 kroonile. Esimesse klassi astujaid ning põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajaid toetab vald 500 krooniga. Prillitoetuse suurus lapse kohta on 500 krooni aastas.

Torgu valla sotsiaalnõuniku Juta Sepa sõnul maksab vald 5000-kroonist sünnitoetust juba kolmandat aastat ning lähemal ajal selle suurust kavas muuta ei ole. “Ka muid toetusi ei ole tõstetud,” nentis ta. Torgu vald toetab oma esimesse klassi astuvaid mudilasi 500 krooniga, koolilõpetajaid samuti 500 krooniga.

Mustjala vallas tõusis sünnitoetus 1000-lt 3000 kroonile läinud sügisel. Valla sotsiaaltöötaja-kassapidaja Saima Lõhmuse sõnul saavad esimesse klassi astuvad lapsed 500-kroonist ranitsatoetust. Sama summa on ette nähtud ka koolilõpetajaile.

Monika Puutsa Meie Maa 05-01-2007