www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=27920&kat=5
Aasta valgusetoojaks Hiiumaa Homecoming festival

Reedel, 8. detsembril toimunud Hiiumaa kultuurihooaja avapeol nimetas Käina vallavanem Üllar Padari kultuuritöötajaid valgusetoojateks. Aasta pärliks kuulutati kammermuusikafestival Hiiumaa Homecoming.

“Teie olete need, kes toovad meid välja mustast masendusest,” tunnustas Padari Käinas toimunud kultuuritöötajate pidu avades. Peo sissejuhatuseks esinesid lühikavaga Eesti teatrimuusikast Astrid Böning ja Olavi Kõrre. Seejärel said sõna maavanem Hannes Maasel ja maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ermo Mäeots. Viimane avaldas ka saladuse, miks kultuurirahvas aasta lõpus hooaega avab.

“Minult on küsitud, kas Hiiumaa kultuurirahvas on kiiksuga, et me aasta lõpus hooaega avame. Õige vastus oleks, et teeme siis, kui saame. Me oleme lihtsalt nii toimekad,” sõnas Mäeots. Öeldu kinnituseks esitati pidulistele 25minutine foto- ja videoülevaade 2006. a tehtust.

Eesti kultuurkapitali preemiad

Valgusetoojate tunnustamine sai hoo sisse Eesti kultuurkapitali preemiate üleandmisega. Tunnustuse osaliseks said Külli Kreegi, Rita Lepland, Anne Sarapuu, Ott Lambing, Maili Uibo, Ruth Lille, Helgi Taelma ja Lia Rosenberg. Külli Kreegi pälvis tunnustuse Eesti muusikaõpetajate sügispäevade ja Ruth Lille vabariikliku õpetajate tantsurühmade festivali hea korraldamise eest.

Rita Leplandi tunnustati koorilaulu edendamise ja noorsoo muusikalise kasvatamise ning Ott Lambingut 2006. a kunstielu rikastamise ja noorsoo kunstialase kasvatamise eest. Anne Sarapuu sai kultuurkapitali tunnustuse külateatri säilitamise ja edendamise eest ning Helgi Taelma noorte tantsijate kasvatamise ja tantsukunsti edendamise eest.

Maili Uibo pälvis tunnustuse kui 2006. a parim raamatukoguhoidja. Lia Rosenbergi tunnustati järjekindla ja jätkusuutliku tegevuse eest terviseklubiga Ingel.

Kõpu majaka fondi stipendium

Kõpu majaka fondi esimest toetusstipendiumi oli üle andmas fondi halduskogu liige Ulla Kerge-Sonnenberg. Stipendiumi pälvis Käina gümnaasiumi kooliteatri juhendaja Tiia Korv. Fondi halduskogu valis kauaaegse kooliteatrite juhendaja Tiia Korvi stipendiumisaajaks teatrisädeme hoidmise ja edukate tulemuste eest vabariiklikul kooliteatrite festivalil 2006.

Kultuuripärl 2006

Viimasena anti välja maakondliku kultuuripärli preemia, mille vääriliseks tunnistati sel aastal esimest korda toimunud kammermuusikaüritus Hiiumaa Homecoming festival. Kultuurkapitali meene kirjaga “Hiiu maakonna kultuuripärl” võttis vastu MTÜ Hiiumaa Homecoming Maria Maretskaja. Oma tänukõnes lubas Maretskaja, et järgmisel festivalil püüavad nad olla veelgi paremad.

19.-23. juulini kestnud Hiiumaa Homecoming festival äratas enneolematult suurt huvi ja korraldajate valitud saalid kippusid kuulajaile väikeseks jääma. Festivali kontserdid toimusid Suuremõisa lossis, Kärdla kirikus, Käina kaunite kunstide kooli väikeses saalis ja Hiiumaa muuseumi Pikas Majas.

KADI LAID Hiiu Leht 12-12-2006