www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=27365&kat=5
Saare-keha-kate jõudis Hiiumaa muuseumi

Üsna lühikest aega, 24. oktoobrist kuni 3. novembrini saab Hiiumaa Muuseumis tutvuda konkursile “Saarekeha- kate” esitatud töödega. Näitusel on väljas rahvarõivastest inspireeritud tööd, mis esitati lõppenud suvel Eesti Saarte IV folklooripäevade ja XI Saarte Maanaiste päevade rõivakonkursile.

Näitused on olnud juba väljas Kuressaares ja Tallinnas ning toimunud Eesti Saarte Naiskogu esinaise Laine Tarvise eestvedamisel. Konkursile laekus seitse Hiiumaa, seitse Muhu ja kuus Saaremaa rahvarõivaainelist riideeset. Palju kiitust pälvisid Pühalepa Naistekoja liikmete Annika Vannase ja Sirje Elleri tööd. Tänu neile tõime koju kaasa auhinnalise kolmanda koha.

Sel suvel Vormsis esindas Hiiumaad Pühalepa Naistekoda koos Hiiumaa käsitöömeistritega. Veetsime Vormsil kolm sisutihedat päeva. Tutvusime saare eluoluga, võtsime osa rongkäigust, kus ilutses saarte rahvariie, müüsime laadal hiidlaste valmistatud käsitöid, osalesime rõivakonkursi demonstratsioonil, pidasime mokalaata pärandkultuurist ja arutlesime käsitööliste töö väärtustamise teemadel.

Õhtusel simmanil sai iga saar esinemisvõimaluse ja õhtu naelaks oli kahe suurema saare vahel korraldatud teatevõistlus. Osalejateks, nagu arvata võib, saarlased ja hiidlased ning mainimata ei saa jätta hiidlaste võitu saarlaste üle. Läbi aegade on olnud toredad need saarte naiste kokkusaamised, millest naised saavad jõudu ja energiat terveks aastaks.

REET PÕLDVEER MTÜ Pühalepa Naistekojast Hiiu Leht 24-10-2006