www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=27155&kat=1
Väinatammi avade ehitamine taas päevakorral

Täna toimub koolituskeskuse Osilia ruumes Läänesaarte alamvesikonna veemajanduskava avalikustamise lõppseminar, kus räägitakse kava avalikul väljapanekul laekunud parandusettepanekutest ja kava elluviimisest 2015 aastani.

Veemajanduskava koordinaator Arno Ilvese sõnul käsitlevad kõige olulisemad parandusettepanekud Väikese väina loodusliku seisundi halvenemisega seotud probleeme. Nii nõuab Eesti Roheline Liikumine väinatammi avade tegemist, keskkonnaministeerium soovib aga esialgu piirduda uuringuga, mis käsitleb avade majanduslikku ja keskkonnakaitselist otstarbekust. Veemajanduskava elluviimisest kõneleb seminaril Keskkonnaministeeriumi veespetsialist Marina Hiiob.

Raadio Kadi 04-10-2006