www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=26736&kat=1
Muinsuskaitse ja linnuvaatlejad küsivad piirivalvehooneid endale

MTÜ Saaremaa Muinsuskaitseselts ja Saaremaa linnuklubi taotlevad siseministeeriumilt enda kasutusse praegu Sääres piirivalve valduses olevat kolme hoonet, et saada nende kordategemise projektiks fondidest raha.

Praegu kasutab muinsuskaitseselts ühte ja linnuklubi kahte endist ohvitseride elamut suulise kokkuleppe alusel. “Kaks aastat oleme hoones piirivalve armust sees olnud, kuid seaduslikku alust, meil selleks pole. Kui suurema projekti jaoks raha taotleda, küsitakse kohe paberit hoone omandiõiguse kohta,” põhjendas MTÜ Saaremaa Muinsuskaitseseltsi juhatuse esimees Tõnu Veldre.

Muinsuskaitseselts soovib ajalootuppa panna stendid, väärtuslikumad asjad klaasi alla paigutada ning valgustuse sisse seada. Maja teise, veel kasutamata poolde plaanib Veldre sisse seada Sõrve huvitava looduse väljapanekud. “Ühe unistusena tahan sinna panna kormorani pesa, et inimesed näeksid, kui aktiivse linnuga tegemist. Nende pesad on maast meetri kõrgused,” rääkis Veldre.

Siseminister uuris asja

Saaremaa linnuklubi esindaja Mati Martinson ütles, et Sääres viimati käinud Läänemaa linnuklubi liikmed pidid öö veetma eksponaatide keskel suisa vana mürsuotsa peal.

Pühapäeval Sääre piirivalvekordonit külastanud siseminister Kalle Laaneti sõnul käis ta kordonis, et saada ülevaade, millised on taotlejate eesmärgid ja mida nad soovivad teha.

“Kuna tegemist on riigi objektidega, siis saab neid võõrandada ainult enampakkumise korras juhul, kui mõni teine riigi asutus või kohalik omavalitsus ei taha neid kasutada oma tööülesannete täitmiseks,” ütles Laanet.

Siseministri sõnul on teiseks võimaluseks tõesti anda hooned tasuta kasutusse, kuid juhul, kui neid kasutatakse ühiskonna huvides. “On küll antud varasid üle heas tahtes teha ühiskonnale kasulikke ettevõtmisi, kuid pärast selgub, et tegemist on isikliku omakasuga,” selgitas minister.

Ainus kordon linna

Tulevikus jääb Lääne piirivalvepiirkonda kuus piirivalvekordonit. Saaremaa ainus kordon peaks asuma Kuressaares, ülejäänud kohtadesse jäävad seniste kordonite asemel vajadusel piirivalvepunktid.

Sääre kordonis asuvad praegu piirivalvurid, kes käivad tööl Mõntu sadama piiripunktis. Pärast 3. septembrit, mil lõpeb Mõntu-Ventspilsi laevaliiklus, jääb kordonisse vaid valvur, kes hooldab ja kütab kordoni hooneid. Seda kuni kevadeni, mil laevaliiklus Mõntus jälle käima läheb.

Lääne piirivalvepiirkonna logistika jaoskonna ülem Ahti Laansoo tõstatas küsimuse, kas Sääre kordonit on piirivalvel selle praeguses suuruses enam vaja, sest lagunevate hoonete ülalpidamine on kulukas.

Ta pidas vajalikuks rajada Mõntu sadamasse lisaks passikontrolli ruumidele ka piirivalvuritele elamistingimused, et nad ei peaks sadamasse saabuvate ja sealt lahkuvate laevade pärast iga päev Kuressaarest Mõntusse ning tagasi linna sõitma. “Piisab teenistuspaigast, kus piirivalvuritel oleks võimalus süüa ja magada ning väike varjualune kaatri ja auto jaoks,” ütles Laansoo.

Siseminister Kalle Laaneti sõnul tuleb Mõntu sadamasse loodava piirivalve teenistuspunkti loomine otsustada lähemal ajal, hiljemalt järgmisel aastal. Merepääste vajaduse peaks edaspidi rahuldama kopter. Viimane Eestile ehitatav uus helikopter valmib novembris, kuid mõni kuu kulub aega selle meeskonna koolitamisele ja sissetöötamisele.

Järgmise kopteri soetamislepingu kavatseb siseministeerium Laaneti sõnul sõlmida selle aasta lõpus. “Loogiline oleks, et Eestis resideeruvatest kolmest kopterist üks asuks saartel,” ütles Laanet.

Ahto Jakson Meie Maa 23-08-2006