www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=26540&kat=1
Leedu ja Ukraina tulevad külla

Juba kaheksandat korda saavad teoks Kuressaare ooperipäevad. Seekord kostitavad külalisriigid Leedu ja Ukraina saarlasi ka oma rahvakultuuriga.

27. juulil astuvad Kuressaare Kultuurikeskuses oma kultuuriprogrammiga üles leedulased. Näha saab rahvatantse ja humoorikat jalakeerutust, pulma- ja töölaule ning arhailisi laule sutartine‘sid, mida ilmestavad autentsed rahvakombed. Publik näeb tantsijaid puidust jalanõudes, mehi tantsimas karkjalgadel, lamburite trikke ning ka õlgkaabude tulevärki. Kõike seda saadab enam kui 25 algupärasel rahvapillil meisterlikest muusikutest koosnev orkester.

66 aastat tegutsenud Riiklik laulu- ja tantsuansambel Lietuva on kunstiline ühendus, millesse on kaasatud rahvapilliorkester, koor ja tantsijad. Ansambel asutati Vilniuses 1940. aastal. Kollektiivi esimene juht, helilooja Jonas Švedas (1908–1971) seadis eesmärgiks tutvustada leedu rahvalaule ja -tantse ning instrumentaalmuusikat ja tuua esile leedu rahvariiete ilu.

29. juulil toovad kultuurikosti ukrainlased.

Vokaalansambel Vidlunnja on loodud 1989. aastal ja kuulub Eesti Ukraina Kaasmaalaskonda. Ansambli esimeseks juhiks oli Tallinna konservatooriumi vilistlane Svetlana Kolesnik, nüüd Raissa Demtšuk. Praegu kuulub ansamblisse viis lauljat ning pianist ja viiuldaja, repertuaaris on ukraina rahvalaulud ja nüüdisheliloojate teosed, mida esitatakse nii a cappella kui instrumentaalsaatega.

Rahvatantsuansambel Perlõna, mille kunstiline juht on Tetjana Minankova, loodi 1995. aastal eesmärgiga tutvustada Poltaava ümbruse rahvatantsupärandit. Perlõna on mitme rahvusvahelise festivali laureaat, ta saanud suure tunnustuse osaliseks nii kodumaal, Ukrainas kui ka kaugemal. Tantsuansambli esinemisi saadab rahvapilliorkester, mille kunstiline juht on Vjatšeslav Misnik.

Folklooriansambel Žurba (Kunstiline juht Vladimir Leibjuk) loodi 1992. aastal Eesti Ukraina Kaasmaalaskonna juurde. Ansambli tegevust finantseerib Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Tallinna Kultuuriamet.

Žurba on seadnud endale eesmärgiks elustada ja levitada Ukraina rahvalaule Eestis elavate ukrainlaste seas ning tutvustada eestimaalastele Ukraina kultuuripärandit.

Svjata Vatra ehk Püha Tuli on ansambel, kus kohtuvad Ukraina ja Eesti juured ehk kahe erineva kultuuritaustaga pillimehed. Ansambel koosneb neljast inimesest, keda ühendab kirg erinevate maade rahvamuusika vastu. Energilised Ukraina lood ja romantilised laulud vahetuvad Eesti regilaulude ja torupillilugudega.

Hendrik Krummi konkurss

Ooperietenduste eel toimub Kuressaare Muusikakoolis Hendrik Krummi nimeline Üleriigiline Noorte Lauljate Konkurss. Algus on 26. juulil kell 12. Konkursi teine voor on 27. juulil kell 15.

Svea Aavik Meie Maa 26-07-2006