www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=26131&kat=2
Üle 70 % rahvast hindab president Rüütli tööd heaks

President Arnold Rüütli toimetulekut oma ametiajal hindab heaks või väga heaks 71 protsenti küsitletutest, 21 hindab tema tööd halvaks, selgub värskest uuringust.

Turu-uuringute AS-i mais korraldatud küsitluse kohaselt domineeris positiivne hinnang Rüütli tegevusele kõigis vastanute gruppides, sealhulgas kõigi erakondade toetajate seas, olles kõrgeim vanemate, vähem haritud ja maal elavate inimeste hulgas.

Samalaadne küsitlus tehti 2000. aastal, kui president Lennart Meri tegevusele anti samuti peamiselt positiivseid hinnanguid.

MM / BNS Meie Maa 07-06-2006