www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=26100&kat=1
Kaarma volikogu esimees rahustab Nasva elanikke

Kaarma vallavolikogu esimees Margus Mägi ütleb vastuseks tuulegeneraatorite vastu protestivatele Nasva elanikele, et vallavalitsus peab kindlasti küsima ametlikku hinnangut generaatorite ohutuse kohta.

“Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks küsida ametlikku hinnangut kavandatavate tuulegeneraatorite võimalike kahjulike mõjude kohta tervishoiuametilt, keskkonnaministeeriumilt, Roheliselt Liikumiselt ja kinnisvarabüroodelt,” teatas Margus Mägi Meie Maale.

Majadele liiga lähedal

Nasva elanikud ja ettevõtjad ei ole rahul sellega, et kaks tuulegeneraatorit plaanitakse püstitada vähem kui 100 meetri kaugusele Nasva Paadi tootmishoonest, kus töötab kümneid inimesi, ja mõnisada meetrit eemale lähimatest elumajadest.

“Tuulegeneraatorite mõju elanike tervisele ja keskkonnale tuntakse Eestis vähe ja nende rajamine tiheasustusega piirkonda kujutab endast suurt ja põhjendamata riski Nasva elanike tervisele,” seisab 113 Nasva elaniku allkirja saanud kirjas Kaarma volikogule ja vallavalitsusele.

Pole roheline tee

Volikogu esimees Margus Mägi osutas, et 19. aprillil volikogu kinnitatud otsuses “Nasva küla Puhasti ja Settetiigi kinnistule hoonestusõiguse seadmise tingimuste kinnitamise kohta” on öeldud: “juhul, kui hoonestajale (OÜ Roheline Ring) on väljastatud nõutavad load, saadud kooskõlastused, koostatud keskkonnamõju hindamised, on lubatud hoonestusõigusega koormatud mõlemale maatükile ühe tuulegeneraatori rajamine.”

Margus Mägi lisas, et volikogu otsus ei ole ehituse jaoks “rohelise tee” andmine, vaid esimene samm, pärast mida saab hoonestaja üldse igasugustele kooskõlastusringidele minna. “Olen seisukohal, et selliseid huvitavaid projekte ei ole mõistlik kohe protsessi alguses ära nullida, projektid peab saama põhjalikult läbi kaalutud,” tähendas Mägi.

Andres Sepp Meie Maa 03-06-2006