www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2522&kat=1
Laevakompaniid auditeerib Pricewaterhouse Coopers

Teede- ja sideministeeriumi valis Saaremaa laevakompaniid auditeerima Pricewaterhouse Coopers, kes peab riigieelarvest eraldatava otsetoetuse kasutamise őigsust uuriva auditiga valmis saama 11. detsembriks.

Teede- ja sideministeeriumi pressiesindaja teatas, et audiitorfirma peab selleks kuupäevaks andma sõltumatu hinnangu, kas riigi antavat dotatsiooni kasutatakse sihtotstarbeliselt ja vastavuses ministeeriumi ning Saaremaa laevakompanii vahel sõlmitud liinilepingule.

“Eesmärk on saada sõltumatu ekspertarvamus, mis annaks hinnangu süüdistustele, nagu kasutaks laevakompanii raha ebaotstarbekalt ja tegelikult saaks parvlaevaliiklust organiseerida odavamalt,” ütles teede- ja sideminister Toivo Jürgenson.

Tema sõnul kasutatakse uuringu tulemusi tuleval aastal riigi poolt parvlaevaliikluse korraldamiseks antava dotatsiooni suuruse ja praamipileti hindade määramisel. Sel aastal sai Laevakompanii riigieelarvest dotatsiooni 55,1 miljonit krooni.

PricewaterhouseCoopers vőrdleb auditi käigus Saaremaa Laevakompanii majandustegevust raamatupidamise andmetega, tähelepanuga tulu kajastamisel praamidel teostatud pileti- ja kaubamüügist.

Auditi käigus peab selguma veel, kas laevafirma on pidanud kinni äritegevuse headest tavadest, sel eesmärgil uurib PricewaterhouseCoopers näiteks tehinguid off-shore firmadega ja vőimalikke pakutud pőhjendamatuid teenuseid.

Saaremaa Laevakompanii korraldab parvlaevaliiklust mandri ja Saaremaa, Hiiumaa ning Vormsi vahel, samuti Saaremaa ja Hiiumaa vahel.

MM/BNS BNS 21-11-2000