www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2487&kat=1
Lasteaed-algkoolis toimus tuletõrjeõppus

Eile hommikul toimus Ida-Niidu lasteaed-algkoolis õpetajate ja kasvatajate eestvedamisel praktiline tuletõrjeõppus koostöös Saaremaa päästeteenistusega.

Õnnetuse läbimängimine oli teine etapp kolmeosalisest õppusest. 8. novembril viis Kuressaare keskkomando pealik Margus Lindmäe läbi loengu personalile, pärast seda tehti kõigile lasteaed-algkooli rühmadele ja klassidele tuleohutusalane tund. Kolmanda etapina tutvuvad lasteaed-algkooli lapsed Kuressaare keskkomandoga.

Oletatav tulekahju sai alguse ühe väljapääsu ees. Põlengu avastanud õpetaja helistas päästeteenistuse häirekeskusesse numbril 112 ning samal ajal hakati evakueerima õpilasi ja teenindavat personali.

Kuna õppeasutuses puudub tulekahjusignalisatsioon ja koolikell, on raskendatud tulekahju avastamine selle algstaadiumis, mil tulekahju ei ole haaranud veel tervet ruumi või osa hoonest. Samuti on raskendatud majasolijate teavitamine ohust.

Häiresüsteemi puudumine on probleem

Automaatsete tulekahjusignalisatsiooni süsteemi ja hoones suitsu ning tule levikut takistavate normidele vastavate tuletõkkeuste puudumine on probleem kogu Kuressaare linna ja Saare maakonna õppeasutustes – näiteks puudub nõuetele vastav tuletõrjesignalisatsioon Kuressaare kuuest koolist neljas. Samas ei ole sellega varustatud ükski Kuressaare linna lasteaed.

Ida-Niidu lasteaed-algkooli õpetajad ja kasvatajad kasutavad tavalisi vilesid, kõik klassid käiakse ühekaupa läbi ja öeldakse, et nüüd on tulekahju, palun lahkuge majast. Õppuse käigus jõudsid kõik lapsed ja täiskasvanud evakueeruda 7–10 minutiga, viimasena kuulis nõrka vilesignaali lauluklass. Kogunemiskohas kontrollis iga õpetaja klassipäeviku alusel üle, kas kõik lapsed on ohupiirkonnast lahkunud.

Kuressaare keskkomandost sõitis pärast väljakutset sündmuskohale kaks kustutusautot. Õppuse lõpus näitasid tuletõrjujad õpilastele ja õpetajatele, kuidas näeb välja suruõhuvaht ning Margus Lindmäe seletas, miks on vaht parem kustutaja kui vesi.

Kõigi õppeasutuste puhul peavad tegutsemiskindluse ja külma närvi säilitama just õpetajad, sest just nemad juhivad lasteaialapsed ja õpilased ohutusse kohta. Paanika vältimiseks on hädavajalik informeeritus käitumisest õnnetuse korral, ohtlikud olukorrad tuleb läbi mängida.

Saaremaa päästeteenistuse inspektori Aivar Männi sõnul ei saa juttu olla evakueerumisest, kui lasteasutuses puuduvad tuletõkkeuksed korruste ja hoone tiibade eraldamiseks. Tuletõkkeuksed võimaldaksid juhtida lapsi ohutult mööda suitsust ja mürgistest põlemisgaasidest vaba koridori lähima väljapääsuni. Vastasel juhul on tegu põgenemisega, mille tagajärjel tekkinud traumad võivad olla ettarvamatud.

Sirle Matt, päästeteenistuse pressiesindaja Meie Maa 17-11-2000