www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2470&kat=1
Aimar Lauge: Saaremaa vajab mesinduskeskust

Muhu mesinik Aimar Lauge kavatseb SAPARDI toetusel rajada Saaremaa mesinduskeskuse, mille eesmärgiks on koolituse ja turustusvõimaluste pakkumise abil muuta mesindus maakonnas arvestatavaks põllumajandusharuks.

Aimar Lauge ütles Meie Maale, et plaanib Hellamaale rajada euronõuetele vastava mesinduskeskuse, kus teoreetilise õppe kõrval saaks mesindust ka praktiseerida.

Üheksandat aastat mesindusega tegelev mesindustehniku haridusega Aimar Lauge jagab juba viiendat hooaega oma teadmisi Kuressaare rahvakoolis mesinduskursusi läbi viies.
Lisaks koolituse andmisele võiks keskus Lauge sõnul pakkuda mesinikele mitmesuguseid teenuseid nagu vaha sulatamine ja töötlemine ning kärjeraamide pesu ja desinfitseerimine. Samuti jääks keskuse pädevusse kontroll mesindushaiguste üle.

Arvestades Euroopa Liiduga liitumise järel mee tootmises kehtima hakkavaid nõudeid oleks mesinduskeskusel tugev potensiaal ka kohaliku mee pakkijana ja turustajana. Mee pakkimisel valitsevad Euroopa Liidus väga ranged nõuded, mistõttu on Lauge sõnul mõttekas vältida ülejõukäivaid investeeringudid ning koondada pakkimisteenus ühte kohta. Näiteks pakkimishoonest väljuv tee peab EL nõuete kohaselt olema asfalteeritud 150 meetri pikkuselt, kusjuures kahel poolt teed peab olema maas drenaaz.

Eesti oludes ainulaadse mesinduskeskuse rajamise täpset maksumust ei oska Lauge veel täpselt öelda, kuid kindlasti ulatub suurusjärk miljonitesse kroonidesse.

Mee tootmine Saaremaal kolmekordseks

Saaremaa mesinduskeskuse idee seisneb Lauge sõnul kaasa aidata kohaliku meetootmise muutmiseks tõsiseltvõetavaks majandusharuks, mis eeldab kaubamärgi sissetöötamist ja tootmismahu suurendamist.

Oluline on liituda mõne suure üle-eestilise kaubandusketiga, mis loob võimaluse Saaremaa mee kui kaubamärgi kujundamiseks. Praegu Tallinna kauplustes saada olevat kohalikku mett "Saaremaa" nime all veel ei müüda.

Suurde poeketti pääsemine nõuab aga Lauge sõnul väljaspoole maakonda müüdava mee koguse suurendamist praeguselt 7-8 tonnilt vähemalt 12 tonnile aastas.

Ent arenguruumi on veel küllaga. Näiteks Saaremaa võiks Lauge hinnangul toota väljaspoole maakonda turustamiseks aastas 20 tonni mett ehk ligemale kolm korda rohkem kui täna.

Mesindus ootab uusi huvilisi

Mee tootmise suurendamine eeldab nii korjepindade kui mesilasperede arvu suurendamist ehk siis Saaremaal peetava 2500 mesilaspere kasvu 7000 - 8000 pereni. See teeb kolm mesilasperet ühe ruutkilomeetri kohta, mis on Lauge sõnul Saaremaa mesindustaluvuse piir. Ja mõistagi on meetootmise suurendamine mõeldav vaid uute mesinike juudetulekuga. Kui praegu annavad umbes poole maakonna meest 4-5 suurtootjat, siis tulevikus võiks väikemesinike kõrval olla igas vallas üks suurtootja.

Aimar Lauge ütles, et mee tootmine hakkab kasumit andma alates 20 kilost toodangust aastas. Mee hind maailmaturul kõigub 1,5-2,5 dollarit kilost, väga hea mee eest makstakse 3-4 dollarit. Saaremaal tasub mesindus end ära 2,5 dollari juures, mida hulgiostjad ka pakuvad.

Saaremaa siseturule läheb preagu pool siinsest toodangust, mida sõltuvalt müügikohast pakutakse hinnaga 60-80 krooni kilo.

Mesindus - Saaremaa Nokia

Saaremaa mesindusele annab hea tulevikuväljavaate siinne loodus, mis on Euroopas ühe hektari kohta kõigi liigirikkam.

Mesinduses kehtib põhimõte - mida erinevamate taimede pealt mesi korjatakse, seda tervislikum ning parem ta on. "Saaremaa Nokia on mesindus," ei varjanud Lauge oma veendumust.

Saaremaa mee kõrget kvaliteeti tõestab Lauge sõnul mee bioloogilist aktiivsust kajastav diastaasiarv, mis saab maksimaalselt olla 60, ent ei tohi olla väiksem kui 8. Kui mandri mesinike toodangul jääb diastaasiarv tavaliselt 20 lähedale, siis Saaremaal on see 30 ja 40 vahel.

Väga tähtis on ka mee mürgisuse näitaja HMF, mis tekib mee pikajalisel säilimisel või kuumutamisel. Lubatud HMF näitaja võib olla kuni 40 mg kilogrammi kohta, kuid tarbijakaitse on müügil tuvastanud välimaist mett, mille HMF ulatus ligemale 200-ni.

Kuna värskel meel on mürgisuse näitaja praktiliselt olematu, tasub eelistada kodumaist mett, rääkis Lauge. Euroopa Liidu standardite järgi seisab mesi värskena kaks aastat.

Mesindus põllumajanduse teenistuses

Mesindus annab võimaluse külvata sööti jäänud põldudele spetsiaalseid meetaimi nagu keerispea (üheaastane taim) ja mesikas (kaheaastane taim).

Samas võiksid talunikud hakata tegelema näiteks rapsi, ristiku, lutserni jne. seemnekasvatusega, mille põldude tolmendamisel saaksid mesilased mett, seemnepõllu saagikus aga suureneks ligi kolm korda. Näiteks Taanis tellivad talunikud mesinikelt oma seemnepõldude äärdele mesilaspered ja maksavad selle eest.

"Tihti mesilased saelt põllu pealt küll mett ei saa, aga tolmendavad põllud ikkagi," rääkis Aimar Lauge.

NB! 9. detsembril korraldavad Saaremaa Taluliit ja Saare Mesinike Ühing Kuressaare kuursaalis mesinduse õppepäeva. Esinema on lubanud tulla Eesti Mesinike Liidu esimees, kes räägib toetustest mesindustalunikele ja mesindust puudutavast uuest seadusandlusest.

Ain Lember Meie Maa 16-11-2000