www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2325&kat=1
Maa erastajatele

Järgnev on soovituseks ostueesõigusega erastamise õigust omavatele isikutele, kes ei ole veel maa eest tasunud, kuid soovivad tasuda ettemaksu.

Kuni 1. detsembrini 2000.a.on võimalik maad erastada odavalt, kuna selle ajani kehtivad maa ostueesõigusega erastamisel 1993. aasta maa maksustamishinnad.

Ettemaksuga saab tasuda korraga kogu maa ostuhinna. Selleks tuleb hoonete omanikel pöörduda maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsuse maakorraldajate poole ning täita vastav avaldus.

Eesti kodanikest eraisikud saavad elamumaa eest tasuda 100% EVP kroonides, välisriikide kodanikud aga 100% eesti kroonides.

Juriidilistel isikutel on võimalus maa eest tasuda 50% EVP kroonides ja 50% Eesti kroonides, juhul kui ettevõtte või organisatsiooni omanikuks on Eesti kodanikud või ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse.

Kui juriidilise isiku vara kuulub 100% välisriigi firmale või välisriigi kodanikule, samuti kui välisriigi osalus firmas on üle 51%, tuleb kogu maa eest tasuda eesti kroonides.

Pärast 1. detsembrit 2000 hakkavad kehtima senisest kõrgemad 1996. aasta maa maksustamishinnad. Soovitame seda arvestada.

Linnavalitsuse maakorraldajad jagavad täiendavat infot tel. 33 672

Kuressaare linnavalitsuse maakorraldajad Kuressaare Linnavalitsus 03-11-2000