www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2255&kat=2
Rahva toetus euroliidule ja NATO-le kahaneb

AS-i Emor küsitlusest selgub, et oktoobris pooldas Euroopa Liiduga ühinemist 9 ning NATO-ga liitumist 4 protsenti vähem inimesi kui jaanuaris.

Oktoobri seisuga pooldab Euroopa Liiduga ühinemist 43 ning NATO-ga liitumist 53 protsenti Eesti valimisealistest kodanikest, Euroliidu vastaseid aga on 45 ning NATO-ga ühinemise vastu olijaid 30 protsenti.

Üsna stabiilne on nende inimeste arv, kes ei oska otsustada, kas Eesti peaks Euroopa Liidu ning NATO-ga ühinema - vastavalt 12 ja 18 protsenti.

MM/BNS BNS 28-10-2000