www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2210&kat=1
Maaliinide bussipilet kallineb

Kütusehinna kallinemise tõttu maakonnaliinide teenindamisel jätkuvalt kahjumit saav AS Neomobile taotleb võimalikult kiiresti liinikilomeetri hinna tõstmist 47 sendile.

Kütuste järsk kallinemine on viinud raskustesse kõik Eesti maakonnaliine teenindavad bussifirmad. Saare maakonna liinidel sõitvates Neomobile bussides tõusis piletihind viimati juunis, mil liinikilomeetri hind kasvas 36 sendilt 40 sendile. Firma taotles hinna tõstmist küll 45 sendile, kuid selle vastu oli Saaremaa omavalitsusliit.

Saare maavalitsuse majandusosakonna juhataja Hans Teiv kinnitas, et eile jõudis maavalitsusse AS-i Neomobile taotlus tõsta liinikilomeetri hinda praeguselt 40 sendilt 47 sendile ehk 17,5%. “Saame aru, et kütusehinna tõus mõjutab vedajaid tugevalt. Bussifirma kahjum iga päevaga suureneb, hinna tõstmisega viivitamine kasuks ei tule,” sõnas Teiv.

AS-i Neomobile omanik Kari Makkonen ütles, et vaatamata iga päev kahjumit toovatele maaliinidele jääb firma aasta lõpuks ikkagi kasumisse. “Maaliinid on meie tuludes päris väikseks jäänud, moodustades alla 30%, samas välisturismil on tuludes suur osakaal,” ütles Makkonen.

Oktoobri algusest kehtima hakanud ühistranspordiseadus keelab vedajatel maakonnaliinide toetamise firma muude tulude arvelt. “Selles mõttes rikume praegu seadust kõik – nii vedaja kui tellija,” möönis Makkonen, kelle sõnul loodab firma uue hinna kooskõlastamist nii kiiresti kui võimalik.

Kooskõlastamise kiirus sõltub maavalitsusest ja omavalitsusliidust. Teivi sõnul võib see toimuda võrdlemisi kiiresti, vihjates “võlale”, mis omavalitsejad tekitasid Neomobile suvise hinnatõusutaotluse vaid osalise rahuldamisega. “Meile on ette heidetud, et eelmine kord taotlust täies mahus ei rahuldatud. Kuigi analüüs näitas taotluse põhjendatust, leidsime, et liiga kõrge hind võib piletitulusid hoopis vähendada,” selgitas Teiv. “Inimesed leiavad alternatiive või jäävad sunnismaisemaks. Järsud hüpped on negatiivsed kogu maanteeliiklusele maakonnas,” lisas ta.

Ka Makkonen möönis, et piletihinna tõus pole ühistranspordi kulude kasvu katmise kõige parem lahendus. Maavalitsus on teede- ja sideministeeriumile esitanud taotluse täiendava transpordidotatsiooni saamiseks, millele aga vastust veel pole. Arvestades, et eeloleval aastal väheneb riiklik transpordidotatsioon esialgsetel andmetel 125 miljonilt 121 miljonile kroonile, pole ka see kasvanud veokulude katmisele arvestatav alternatiiv.

Nii Makkoneni kui Teivi sõnul on maakondliku liinivõrgu kokkutõmbamine tuleval aastal ilmselt paratamatu. “Sel aastal ei jõua, aga tuleval aastal vedajate ja omavalitsustega koostöös tuleb optimeerimine ära teha,” ütles Teiv.

Diislikütuse jaehind Neste tanklates (kr/l):

11. oktoober 1999 - 6,40
8. märts 2000 - 8,90
13. oktoober 2000 – 9,65

Maakonnaliinide konkurss tuleb novembri keskel

Nüüd läheb liinikonkurss vastavalt riigihankeseadusele, ütles Hans Teiv. “Seaduses on nõuded uutele vedajatele ja neile, kes sõitsid enne 1. oktoobrit, see tähendab enne seaduse kehtimahakkamist. Nõuded on erinevad, käib selgitamine, kas ka konkursil osalevad senised vedajad peavad vastama uutele nõuetele, või saab nende suhtes rakendada üleminekuperioodi, mille lõpptähtaeg on aasta 2002. See on tõlgendamise küsimus,” rääkis Teiv.

Kari Makkonen ei pidanud tõenäoliseks, et praeguses olukorras mõni firma väljastpoolt Saaremaad siinseid maaliine noolima tuleks. Võimaliku konkurendina näeb soomlane praegu kaugliine sõitvat Sarbussi. Makkonen lükkas ümber kuuldused, nagu kavatseks Neomobile uuest aastast kohalikest liinidest hoopiski loobuda. Ta kinnitas, et firma osaleb kindlasti konkursil, kuid on arvestanud võimaliku liinilepingust ilmajäämisega. “Bussijuhtidele on koondamishoiatus välja saadetud,” sõnas Neomobile omanik.

Teivi sõnul lõpetab maavalitsus ettevalmistused liinikonkursiks novembri alguses ja hiljemalt novembri keskel kuulutatakse pakkumine välja.

Konkursi ettevalmistamisega tegeleb endine bussijaama direktor Asta Leppik, kelle maavalitsus võttis palgale kuuajalise töövõtulepinguga.

MEHIS TULK Meie Maa 25-10-2000