www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2191&kat=1
Muinsuskaitse Selts lähetas noori väliskoolitusele

Möödunud nädala lõpus suundusid Kuressaarest Norrasse Anneli Meisterson, Merle Sillavee ja Piret Tomson, kes osalevad kuni 29. oktoobrini Bergenis noorte huvijuhtimise ja rahvakultuuri alasel täienduskoolitusel.

Tegu on Norra valitsuse poolt rahastatava, 1990. aastate algul käivitunud rahvusvahelise koolitusprojektiga, milles osalevad korraldajatena Norrast Noregs Ungdomslag, Noregs Bygdeungdomslag, Norske 4H ning Eesti poolsete partneritena Eesti 4H (endine Uus Eesti) ja 1994. aastast ka Saaremaa Muinsuskaitse Selts.

Viimasel kahel aastal on ettevõtmisse kaasatud ka Lätist Latvijas 4H (Mazpulki). Projekti eesmärgiks on aktiviseerida Eesti ja nüüd ka Läti mittetulundusühingute tööd noortega, pakkudes enesetäiendamise ja kogemuste vahetamise võimalusi kasvava põlvkonna huvialategevuse koordineerimise alal.

Kuna Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi partnerorganisatsiooniks on Noregs Ungdomslag, oleme oma lähedastest eesmärkidest tulenevalt seadnud Saaremaalt lähetatavate kursuslaste koolitusel olulisele kohale rahvakultuuri alase enesetäiendamisvõimaluse.

Täienduskoolitusel osalejad teevad läbi kolmepäevase loengutsükli noortejuhtimise korraldamise alal ning individuaalprogrammi alusel praktilist laadi õppuse Bergeni lähistel asuvates koolides ja Noregs Ungdomslagi huviklubides. Individuaalõppe kava sisulist külge oli koolitusel osalejail võimalik eelnevalt mõjutada 22.–24. septembril Pärnumaal Lepaninal toimunud Eesti-Norra-Läti ettevalmistaval seminaril.

Raul Salumäe Meie Maa 24-10-2000