www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2054&kat=1
Uue tänava liikluskorralduse muutmise kava tekitab vaidlusi

Üldjoontes rahulikult kulgenud linna uue üldplaneeringu (ÜP) avalikustamise juures on enim lahkarvamusi tekitanud Uue tänavaga seonduvad liikusmuudatused, mille kohaselt suureneks tänavale suunatavate autode hulk.

Sarnaselt tervisekaitsetalitusele tuntakse oma kodutänava tiheneva liikluse pärast muret ka ühes Uuelt tänavalt saabunud kirjas. Selles väidetakse, et Uue tn parkla ehitamisest alates on niigi liiklejate hulk kasvanud ja seepärast ei meeldi inimestele kuidagi autode ümbersuunamine Tallinna ja Lossi tänavalt uuele tänavale.

Linnainsener Indrek Himmisti sõnul tuleb aga tahes–tahtmata kesklinna liiklust rahustama hakata. “Peame arvestama aina kasvavat autode hulka ja liikluse kasvu Kuressaare keslinna tänavatel ja seetõttu tuleb paratamatult suurenenud autode voolu teisi tänavaid pidi linna laiali hajutada,” sõnas Himmist.

Siiski leiab Himmist, et nii Uue tänava elanikke kui liikluskorraldajaid rahuldav kompromiss on võimalik üldplaneeringusse sisse kirjutada. Selleks tegigi Himmist ettepaneku jätta Uus tänav “jaotustänavaks”, mis paraku jätaks aga kogu senise liikusprobleemi lahendamata.

Kuid sel viisil konsensuse saavutamine teda siiski ei rahulda. “Me pistame pea liiva alla ja lükkame probleemi endast kaugemal,” pole linnainsener rahul. Ühtlasi Uue tänava status quod säilitades jääks ka linna kogu liikluskorralduse osa ÜP-s pooliku lahendusega.

Millise lahenduse Uue tänava liikusprobleem saab, otsustab volikogu. Peale kirja teel saabunud täienduste ja ettepanekute vaagimist saadab oma vastused ka linnavalitsus.

ÜP-ga tutvumiseks eelistati internetti

Kuigi uue üldplaneeringu vastu on üles näidatud keskmisest suuremat huvi, jääb kodanikelt tulnud kirjalike ettepanekute ja küsimuste hulk siiski napiks.

“Kõiki kirjalikke märkusi püüame võimalusel arvestada ja neile aktiivseile, kes ettepanekuid tegid, saadame ka vastused omalt poolt kirja teel varsti ära,” märkis üldplaneeringu üks korraldajatest, linnaarhitekt Lilian Hansar.

Praeguseks on volikogu komisjonide parandustele lisaks omad kirjalikud ettepanekuid esitanud kolm Kuressaare kodanikku ja üks firma. Üks probleem kerkis ka avaliku arutelu käigus. “Lootsime, et märkusi tuleb siiski rohkem, kuid kas on teema liiga keeruline või meie kodanikud liialt passiivsed,” ütles Hansar.

Siiski ei ole kuressaarlsed ÜP vastu ükskõiksed; nii raamatukogusse, linnavalitsuse infolauda kui internetti välja pandud ÜP-ga tutvumine näitab, et huvi on olemas. Raamatukogu töötajate väitel vaadati päris sageli lugemissaalis välja pandud arengukava ja ÜP, samuti pole enam harvad need korrad, kui linlased astuvad sisse linnavalitsue uksest ja sirvivad infolauas välja pandud materjale.

Enim veenab aga huvitatuses siiski internet. Eilse loenduri seisuga on üldplaneeringu materjalidele pilk peale heitnud 149 korral.

Lilian Hansar ütles, et mitut märkust saab arvestada ja praeguseks on ka vastavad muudatused ÜP-sse sisse viidud. Oktoobris tegeleb ÜP-ga veel linnavolikogu ja Hansar loodab, et oktoobrikuisel istungil ÜP lõpuks ka kinnituse saaks.

Reet Truuväärt, pressiesindaja Meie Maa 11-10-2000