www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=2001&kat=1
Haridustöötajad pidasid seminari

Möödunud neljapäeval toimus Kuressaares haridustöötajate seminar, kus arutati ka pedagoogide palgaküsimusi.

Mardi Külalistemaja konverentsisaalis olid koos Eesti Haridustöötajate Liidu volikogu liikmed üle Eesti, Saaremaa haridusosakonna töötajad, Saaremaa koolide direktorid ja ametiühingu usaldusisikud.

Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Sven Rondik tegi kokkuvõtteid õpetajate arvamustest palgatõusu variantide osas. Lisaks rääkis ta Ametiühingu seaduse rakendamisest ning kollektiivlepingu vajalikkusest.

Seminari lõpetuseks tutvustas haridutöötajate liidu jurist Viktor Piirmann koolielus vajalikke seadusi ning vastas õpetajate küsimustele.

Eesti Üliõpilaskondade Liidu aseesimees Riho Unt tutvustas koosolijaile ITIC sooduskaarti ja selle kasutamisvõimalusi Eestis. Karl Multer Ühispangast rääkis ITIC Scholar Eurocard kasutamisest ja Ühispanga krediitkaardist.

Ühisseminarile eelnes Saaremaa Haridutöötajate Liidu usaldusisikute tavapärane koosolek ja Eesti Haridustöötajate Liidu volikogu nõupidamine, kus olid esindatud kõik maakonnad.

Raili Nõgu Meie Maa 05-10-2000