www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=10391&kat=1
Pärimuse kogumine Salme vallas

Tartus asuva Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivi 7 kaastöölist on välitöödel Sõrve poolsaare Salme ja Torgu valla (end. Anseküla ja Jämaja kihelkonna) aladel.

6.–17. augustini kestvatel välitöödel jälgitakse Sõrve tänapäeva elu ning kombestikku, filmitakse ja pildistatakse lastemänge, paremaid jutustajaid ja lauluoskajaid, pillimehi, kohalikku olmet, surnuaiakultuuri, kirikut, muistenditega seotud paiku jms.

Ollakse huvitatud kõigest, nii vanemast pärimusest, mida tänapäeval veel mäletatakse kui praegu elavast traditsioonist: koha- ja usundilised muistendid; naljandid; rahvameditsiin; ravitsejad (võlud); rahvakalendriga seotud uskumused ja kombed; kohalikud külalaulud ja tänapäeva muusikaharrastused; laulumeistrid; lastelaulud; käsikirjalised laulikud ja salmialbumid; kaitse- e taevakirjad; vanemad ja praegused sünni-, pulma- ja matusetavad; pajatused kohalikust külaelust, värvikatest persoonidest, kolhoosi ja sovhoosi ajast; igapäevaelu, põllunduse, mere ja kalapüügiga seotud jutud, kombed ja uskumused. Tuntakse huvi ka lähiajaloo vastu: jutud sõjast ning sõjajärgsest ajast, suhetest vene piirivalvega, naabritega jms.

Eesti Kultuurkapitali toetusel toimuvad välitööd on jätkuks aasta eest toimunutele. Tol korral jõuti käia põhiliselt Torgu valla külades. Eelmise aasta välitööde käigus jõuti küsitleda 50-60 inimest Jämaja, Ohessaare, Iide, Türju, Tammuna, Laadla, Mõisaküla, Lülle, Hänga, Kargi, Kaunispe, Lindmetsa, Mäebe ja Läbara küladest.

Kuuldelist lindimaterjali kogunes üle 80 tunni. 10-le videofilmile jäädvustati paremaid jutuvestjaid, külalaulu esitajaid, kohaliku meesansambli proovi, Jämaja kiriku kuldleeri teenistust, kiriku naisansambli esinemist, kohalikku karaoket, pastori sünnipäeva, mereäärset Jämaja surnuaeda, Ohessaare panga “kivigrafitit” jms. 9-le fotofilmile jäädvustati paremaid jutustajaid ja lauljaid, surnuaiakultuuri, külavaateid, muistendiobjekte, külaolmet, Torgu kooli koduloonurka, laste mänge jms. Mitmetest ajaloolise väärtusega fotodest tehti ka kohapeal ümberpildistusi. Üks paremaid informante ja lauljaid Hermann Vakkum andis arhiivi kopeerimiseks kaasa 50 fotot Jämaja kihelkonna pulma-, matuse- ja talgukommete, ristsete ja külakokkutulekute kohta.

Selle aasta välitöödel kavatsetakse keskenduda põhiliselt Salme valla küladele.

Kogumistööst osavõtjad tänavad kõiki lahkeid jutustajaid ja laulikuid, keda eelmisel aastal kohtasid ning ootavad ka Salme valla inimeste lahket vastuvõttu ja mõistvat suhtumist oma kodukoha pärimuse jäädvustamisse tulevaste põlvede tarvis.

Ekspeditsiooniga saab kontakteeruda telefonil 051 52145.

Eda Kalmre, rahvaluule arhiivi teadur, välitööjuht Meie Maa 03-08-2002